4 راه قطعی برای اینکه درآمد فریلنسینگ خودتان‌را دو برابر کنید

4 راه قطعی برای اینکه درآمد فریلنسینگ خودتان‌را دو برابر کنیدهمه دوست‌دارند که درآمدشان‌را بیشتر از قبل کنند. امّا فریلنسرها نمی‌توانند مثل همه به این هدف برسند. برای فریلنسرها خیلی از کارهای رایج جواب نمی‌دهند. پس باید با توجّه به شرایط فریلنسینگ راه‌های افزایش درآمدرا انتخاب کرد
8 کاری که باید پیش از شروع نوشتن یک برنامه‌ی موفق انجام بدهید

8 کاری که باید پیش از شروع نوشتن یک برنامه‌ی موفق انجام بدهیدهشت مرحله که باید پیش از شروع نوشتن یک نرم‌افزار برای تضمین موفّقیّت آن طی کنید. با رعایت این 8 مورد, طبق اصول مهندسی نرم‌افزار می‌توانید مطئن باشید که راه‌را درست می‌روید و نرم‌افزارتان موفق خواهد شد.
راهنمای سبک زندگی فریلنسری: برقراری تعادل بین زندگی کاری و شخصی

راهنمای سبک زندگی فریلنسری: برقراری تعادل بین زندگی کاری و شخصیهیچ مشکلی بین فریلنسرها فراگیرتر از محو شدن مرز زندگی و کار نیست. فریلنسرهای حرفه‌ای عموماً بعد از مدّتی کار متوجّه می‌شوند که دیگر چیزی به نام زندگی شخصی برایشان باقی نمانده است. در این مقاله می‌بینیم که چطور می‌توان از شر این مشکل خلاص شد.