8 مشکل اساسی کارفرما ها در استخدام فریلنسرها

8 مشکل اساسی کارفرما ها در استخدام فریلنسرهااکثر کسانی که با فریلنسرها کارمی‌کنند,علاوه بر برخورداری از مزایای عالی, با مشکلات زیادی روبه‌رو می‌شوند. با ما 8 مشکل اصلی کارفرما های ایرانی‌را بررسی کنید
5 چیز که یاد گرفتنشان درآمد برنامه‌نویس‌هارا تا قرن آینده تضمین می‌کند

5 چیز که یاد گرفتنشان درآمد برنامه‌نویس‌هارا تا قرن آینده تضمین می‌کنددر این مقاله با آمار و ارقام دقیق و بعضاً اختصاصی, به بررسی 5 چیزی که درآمد برنامه‌نویس‌هایی که به صورت فریلنسر فعالیت می‌کنند را تا قرن آینده تضمین می‌کنند پرداخته‌ایم.
10مشکل اساسی که تمام فریلنسر ها در ایران با آن مواجه می‌شوند - قسمت دوم

10مشکل اساسی که تمام فریلنسر ها در ایران با آن مواجه می‌شوند - قسمت دومدر این مقاله به پنج مشکل فریلنسر های ایرانی می‌پردازیم: دسترسی به خدمات جهانی, مدیریت خود, پذیرفتگی در فرهنگ عمومی, تخصص کم و نبود زیرساخت‌های مناسب